Tietosuoja

T:mi EVE KOSKINEN, Ryhtipaja

Syväraumankatu 12 26100 Rauma

Puhelin 0440 206 910

Y-tunnus 28119126

Verkkosivustomme osoite on: https://ryhtipaja.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Eve Koskinen

Puhelin 0440 206 910

eve.koskinen(at)hotmail.fi

Miksi keräämme henkilötietoa

  • Viranomaisten asettamien velvotteiden täyttämiseksi
  • Asiakkaan terveydenhuollon tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi
  • Laskutusta varten
  • Yhteydenpitoon (muistutus hieronta-ajasta tai muu sovittu yhteydenpito)

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot ja niiden muutokset
Hoidon kannalta välttämättömät esi- ja terveystiedot sekä hoitomerkinnät
Maksajan nimi, yhteystiedot ja maksuperuste
Ajanvaraustiedot
Kirjausten päivämäärät
Tutkimukset / hoidon suorittanut henkilö

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta kerätään tiedot asiakassuhteen alussa haastattelun perusteella.
Tilattaessa kotisivujen kautta Slotti-palvelusta, tallentuu nimi, puhelin, -ja sähköpostiosoitetiedot, sekä muut asiakkaan antamat tiedot.
Asiakas voi ottaa yhteyttä myös kotisivujen kautta olevan lomakkeen kautta. Lomakkeelta tallentuu nimi sekä sähköpostiosoite sekä viesti Eve Koskisen sähköpostiin, joka on suojattu salasanalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilölle itselleen tai poikkeustilanteessa asiakkaan edustajalle, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä.
Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille, vakuutuslaitoksille sekä vakuutuskassoille.
Tietoja ei käytetä markkinointiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa.
Tietoja pyydetään Eve Koskiselta yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.
Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan Eve Koskiselle yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn kirjallisen pyynnön perusteella.
Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä kaikki itseään koskevia tietoja lain mukaisesti.
Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden tietoja säilytetään paperisessa arkistossa niin kauan, kuin asiakassuhde on olemassa.
Paperiset arkistot säilytetään lukollisessa kaapissa valvotuissa olosuhteissa ja vain Eve Koskisella on avain.
Vanhemmat paperiset arkistot tuhotaan säännöllisin väliajoin.
Slottipalvelun kautta tulleet varaukset siirretään manuaaliseen rekisteriin.
Slotissa olevia tietoja ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä muiden tarvittavien suojajärjestelyiden avulla. Tiedot poistuu palvelusta automaattisesti 12 kk välein.
Kotisivujen lomakkeen kautta tulleet tiedot poistetaan Eve Koskisen sähköpostista heti, kun asia on käsitelty. Tiedot voidaan lisätä manuaaliseen asiakasrekisteriin, mikäli ne ovat hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Evästeet

Sivusto käyttää evästeitä (cookies). Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä.
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle.
Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Facebook https://www.facebook.com/ryhtipaja/
Slotti ajanvarauspalvelu https://slotti.fi/booking/ryhtipaja.
Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Näillä sivustoilla on omat tietosuojaselosteet, joihin voit tutustua ko sivuilla.